Spoločnosť bola založená v roku 2004 ako špedično-dopravná firma. Naším hlavným subjektom podnikania bola preprava po celej západnej Európe (Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Nemecko, Anglicko a štáty Beneluxu).

V roku 2011 sme  zmenili smer destinácie na Balkánske krajiny so zameraním na Turecko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko.